Farmer's Hands with tablet
Иновативни производи за заштита на растенијата

Заштитата на растенијата е комплексна работа. Таа претставува спој на стручни знаења и напорна работа во посевите и насадите. Само правилната употреба на средствата за заштита на растенијата може да осигура здрави и редовни приноси, економично работење и зачувување на околината.

Нови производи

Квалитетот на нашите производи не се рефлектира само преку нивната ефикасност, туку и преку нивната безбедност кон оние кои ракуваат со нив, кон консументите на храната и кон околината.

Прикажи ги сите производи (34)

Програми

30 различни програми за заштита по култури. Сите специјално подготвени со посебен предлог третман.
Прочитај повеќе

Региони

Опфатени 6 посебни региони, за подобра комуникација на територија на цела Македонија.
Прочитај повеќе